Naar Landbouwtechniek
Rotink Emmeloord, Tel (0527) 62 08 53   |   Rotink Ossenzijl, Tel (0561) 47 72 84

A: Voerstations

Geef elke koe een individueel rantsoen om het beste uit uw kudde te halen.

1. DeLaval voerstations FSC40 en FSC400

Programmeer een koespecifiek voerplan, gebaseerd op haar lactatiefase en melkgift. Met uw DeLaval voerstation krijgt elke koe gedurende de dag regelmatig toegang tot kleine porties, uitgaande van haar eigen krachtvoerrantsoen.

DeLaval FSC40 en FSC400:

De voerstations zijn verbonden met het DeLaval managementsysteem of de DeLaval FP204X. Doel is om een maximale melkgift te realiseren, in overeenstemming met het potentieel van elke koe in uw veestapel en met lagere totale voer- en arbeidskosten. Dit is doorslaggevend voor het bedrijfsrendement.

DL vijzelbesturingseenheden

Intelligente en winstgevende regeleenheden om het voer zo efficiënt mogelijk te transporteren, om te garanderen dat krachtvoer steeds in de voerstations en het VMS aanwezig is en om te waarschuwen door middel van alarmmeldingen.

2. DeLaval vijzel FA

Een flexibel, hooggeplaatst systeem om het voer vanaf uw silo's naar de voerstations te transporteren, met behoud van de voerkwaliteit.

3. DeLaval vloeistofdoseerapparaten LD1000 en LD500

Voor de dosering van propyleenglycol. De LD1000 van DeLaval is een uiterst nauwkeurig eersteklas product dat efficiënt werkt, zelfs bij temperaturen onder nul. De LD500 van DeLaval is een standaardoplossing die eenvoudig is te installeren, te gebruiken en te onderhouden.

4. DeLaval voercomputer FP204X

Beheer de voerkosten en verbeter de voerefficiëntie, terwijl u op tijd en arbeid bespaart met geautomatiseerd voeren. Programmeer rantsoenen die rekening houden met de lactatiecyclus van elke koe of groep koeien. Eenvoudig te programmeren en te bedienen in combinatie met de voerstations van DeLaval.

 

B: Optifeed, optimaliseer het voermanagement

Het regelmatig en frequent verstrekken van speciaal samengestelde rantsoenen is doorslaggevend voor een succesvol melkveebedrijf. Een investering in automatische voersystemen die het voermanagement optimaliseren werpt vruchten af, doordat de productiviteit verbetert en u arbeidsefficiënter werkt.

DeLaval Optimat™, voor het automatisch bereiden en verstrekken van ruwvoer en gemengde rantsoenen (TMR).

DeLaval Optifeed™ regelt het geautomatiseerd voeren van krachtvoer en mineralen.

Investeren in stappen

Met het DeLaval Optifeed™ systeem kunt u steeds geleidelijk de overstap maken naar verdere niveaus van automatisering. Krachtvoer- en TMR-systemen kunt u afzonderlijk of in combinatie laten installeren, naargelang de specifieke eisen die uw bedrijf stelt.

Optimale voeding

Voor welk automatiseringsniveau u ook kiest, uw veestapel zal beslist profiteren van de gunstige voedingseffecten: de betere TMR-voedingsmix en meer frequente voerverstrekkingen verhogen de opname en dat is gunstig voor de gezondheid en de productiviteit van uw veestapel.

 

C: TMR - gemengd rantsoen

U kunt elke dag enorm veel tijd besparen door het voeren te automatiseren. Met een hoogwaardige menger kunt u het veevoer optimaal samenstellen en gemakkelijker uitdoseren, maar er zijn nog volop andere pluspunten.

Kies het door u gewenste automatiseringsniveau of breid uw systeem in stappen verder uit.

Aan u de keus of u alleen de krachtvoerdosering wilt automatiseren, of dat u uw voer ook wilt mixen in een centraal voercentrum, of dat een ander niveau van geautomatiseerde veevoerverstrekking nodig is. Of u kiest voor een volautomatisch voersysteem, voor veel meer precisie in de voerverstrekking en extra flexibiliteit in uw werkschema.

Welk type menger past het best in uw situatie?

Als u een voorraadsilo hebt voor de opslag van veevoer en de hoogte in uw stal is beperkt, kies dan voor een horizontale menger.

Als in uw voermix ook plaats is voor ronde balen, langvezelig stro en veel droog materiaal en als er volop hoogte is in uw stal, geeft u waarschijnlijk de voorkeur aan een verticale menger.

Gemengd rantsoen (TMR)

Met een TMR-voersysteem krijgen uw dieren elke dag hetzelfde mengsel, de uitdosering gebeurt groepsgewijs en niet per koe.