Naar Landbouwtechniek
Rotink Emmeloord, Tel (0527) 62 08 53   |   Rotink Ossenzijl, Tel (0561) 47 72 84

Bedrijfsmanagement

 

Dagelijks moeten er honderden beslissingen op het bedrijf worden genomen. Deze beslissingen, hoe klein ze ook zijn, hebben invloed op de algemene gezondheidstoestand van uw veestapel, de kwaliteit en kwantiteit van de geproduceerde melk en de winstgevendheid van uw bedrijfsactiviteiten.

Veel van deze beslissingen worden automatisch gedurende de dag genomen, andere vergen meer tijd en moeite om het gewenste resultaat te behalen. Met een efficiënt bedrijfsmanagementsysteem kunnen deze processen in aanzienlijke mate worden gestroomlijnd.

DelPro™ Farm Manager

DelPro™ Farm Manager brengt de verschillende onderdelen van uw veehouderij bijeen in één gecentraliseerde eenheid. Met de hiermee verzamelde gegevens kunt u onderstaande resultaten behalen.    

Controle over de vruchtbaarheid van uw koeien

De groei van uw bedrijf is onlosmakelijk verbonden met een efficiënt en succesvol koekalenderprogramma ten behoeve van goede vruchtbaarheid.

Effectief voeren

Effectief voeren vormt het fundament van het dagelijkse presteren van uw veestapel. Het maakt niet alleen een groot percentage van de jaarkosten uit, een verkeerde beslissing heeft daarnaast grote gevolgen. DelPro Farm Manager helpt u om de juiste beslissing te nemen.

Verbeterde gezondheid van de veestapel

Verbeterde gezondheid van de veestapel

DelPro™ Farm Manager voorziet u van vrijwel alle gegevens die u nodig hebt om uw taken zoveel mogelijk proactief uit te voeren.

Kwaliteitsmelk

Onder de streep moeten uw inspanningen leiden tot zo veel mogelijk efficiënt geproduceerde melk van hoge kwaliteit.

Efficiënte inzet van arbeid

Een efficiënte besteding van de werktijd op het bedrijf is bepalend voor uw bedrijfsvoering, of u nu alleen werkt of met personeel.